Dongguan Xinyi Door Industry Co.,Ltd.
Dongguan Xinyi Door Industry Co.,Ltd.
Liên lạc
Tự chọn sản xuất
Dịch

Bảo vệ dịch vụ

 • Hệ thống Quản lý ISO9010

  Hệ thống Quản lý ISO9010

  Chúng tôi nhận nuôi Đức ngonHệ thống thiết kế cao cấp và công nghệ s ản xuất.Với thiết bị sản xuất chuyên nghiệp, hệ thống QC và công nghệ thử nghiệm, tất cả các sản phẩm đều đã vượt qua ISO9010 và mức giá hàng của sản phẩm vượt quá số chục.

 • Mức độ sản xuất

  Mức độ sản xuất

  Sản lượng nhà máy vượt quá mức 9000.Chúng tôi có một căn cứ sản xuất 6100m, hơn chục người sau-bán hàng và các đường dây sản xuất chuẩn.

 • KCharselect unicode block name

  KCharselect unicode block name

  Từ chối cắt giảm góc, chúng tôi nhận nuôi Đức ngon nghẻ;39;Trình thiết kế và kỹ thuật s ản xuất.Tất cả các vật liệu đã vượt qua kiểm tra.