Dongguan Xinyi Door Industry Co.,Ltd.
Dongguan Xinyi Door Industry Co.,Ltd.
Liên lạc
Tự chọn sản xuất
Cửa sổ tốc độ cao cho Desay Ssv Automotive Company.

Cửa sổ tốc độ cao cho Desay Ssv Automotive Company.

Desay SV là một trong số thế giới và ngon nghẻ;39;Các công ty điện tử hàng đầu.Công ty đã thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ở 92 để tiến hành nghiên cứu độc lập và phát triển hệ thống điện tử xe hơi.Chúng có các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về cung cấp và 292;39;Tiêu chuẩn và phẩm chất.Cửa tốc độ cao giúp họ tiết kiệm nhiều không gian và tăng hiệu quả công việc.Ngoài những cánh cửa tốc độ cao, chúng tôi còn sản xuất các cửa hàng công nghiệp, các hầm trú ẩn.Vì chúng ta cũng có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phẩm chất, và lý do tại sao họ luôn chọn chúng ta.